Banja Luka: Tel.: +38766900385 | Radno Vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08-20h Subota 08-13h | E-mail: info@orthosportstudio.com |

TESTIRANJE I DIJAGNOSTIKA

ANALIZA SASTAVA TIJELA

Naša dijagnostička vaga se zasniva na BIA tehnologiji (Bio Impedance Analysis- mjerenje bioelektrične impedance). Ispitanik stojeći na vagi ostvaruje kontakt sa elektrodama koje šalju sigurne, neinvazivne električne signale kroz njegov organizam. Prolazeći kroz tijelo, signali nailaze na različita tkiva , a time i na različite otpore (masno tkivo pruža veći otpor nego voda i mišići), te na osnovu toga dobijamo podatke o distribuciji masnog tkiva i mišiće mase unutar tijela.
Osim podataka o procentu masnoće i mišićne mase, ovom metodom saznajemo i metaboličku starost tijela, udio vode u organizmu, vrijednost dnevnog bazalnog metabolizma, kao i vrijednost dnevnog unosa kalorija.
Analiza sastava tijela je nezaobilazan korak pri sportsko-medicinskim testiranjima, kako u fazi priprema , tako i pri praćenju napretka sportista. Takođe, analiza sastava tijela se preporučuje kod osoba koje tek žele da uđu u trenažni proces, kako bismo mogli praviti komparaciju prije/poslije i evaluaciju individualnog napretka, što najčešće predstavlja odličan izvor motivacije.

ANALIZA SASTAVA TIJELA

Naša dijagnostička vaga se zasniva na BIA tehnologiji (Bio Impedance Analysis- mjerenje bioelektrične impedance). Ispitanik stojeći na vagi ostvaruje kontakt sa elektrodama koje šalju sigurne, neinvazivne električne signale kroz njegov organizam. Prolazeći kroz tijelo, signali nailaze na različita tkiva , a time i na različite otpore (masno tkivo pruža veći otpor nego voda i mišići), te na osnovu toga dobijamo podatke o distribuciji masnog tkiva i mišiće mase unutar tijela.
Osim podataka o procentu masnoće i mišićne mase, ovom metodom saznajemo i metaboličku starost tijela, udio vode u organizmu, vrijednost dnevnog bazalnog metabolizma, kao i vrijednost dnevnog unosa kalorija.
Analiza sastava tijela je nezaobilazan korak pri sportsko-medicinskim testiranjima, kako u fazi priprema , tako i pri praćenju napretka sportista. Takođe, analiza sastava tijela se preporučuje kod osoba koje tek žele da uđu u trenažni proces, kako bismo mogli praviti komparaciju prije/poslije i evaluaciju individualnog napretka, što najčešće predstavlja odličan izvor motivacije.

SKENIRANJE STOPALA

Dobro držanje tijela (postura) kada stojimo, hodamo ili sjedimo, važno je za svakog pojedinca, a postiže se kada su svi dijelovi tijela uravnoteženi jedni sa drugima u svakom položaju tijela, kao i svim aktivnostima.
Promjena statike na stopalima, te nepravilno opterećenje, može biti povezano sa bolovima u potkoljenicama, natkoljenicama, kukovima, te dijelovima kičme.
U našoj ambulanti vrši se kompjutersko određivanje funkcionalne anatomije (otiska) stopala uz izradu standardnih i individualnih uložaka (custom made insoles) po najsavremenijoj cad-cam metodi, u saradnji sa partnerima iz Njemačke. Na osnovu dobijenih parametara vršimo edukaciju za prevenciju i liječenje deformiteta stopala.

SpineScan – sken kičme

SpineScan je aparat koji nam omogućava kompjutersko određivanje anatomske zakrivljenosti kičme (lordoza, kifoza) kao i deformiteta kičme (skolioza, hiperkifoza). Ovim aparatom vršimo mjerenje pokretljivosti svih segmenata kičme (savijanje, opružanje, rotacija), te određivanje balansa tijela.
Pregled traje 10 minuta, bezbolan je i bez zračenja. Dobijene rezultate koristimo za preporuke za dijagnostiku i liječenje oboljenja kičmenog stuba, te pravljenje programa vježbi za korekciju deformiteta kičme i nepravilnog držanja.

SpineScan – sken kičme

SpineScan je aparat koji nam omogućava kompjutersko određivanje anatomske zakrivljenosti kičme (lordoza, kifoza) kao i deformiteta kičme (skolioza, hiperkifoza). Ovim aparatom vršimo mjerenje pokretljivosti svih segmenata kičme (savijanje, opružanje, rotacija), te određivanje balansa tijela.
Pregled traje 10 minuta, bezbolan je i bez zračenja. Dobijene rezultate koristimo za preporuke za dijagnostiku i liječenje oboljenja kičmenog stuba, te pravljenje programa vježbi za korekciju deformiteta kičme i nepravilnog držanja.

Spiroergometrija

Spiroergometrijsko testiranje sa mjerenjem laktata u krvi

Kardiopulmonalni ili spiroergometrijski test (cardiopulmonary exercise test – CPET) predstavlja test fizičkim opterećenjem uz istovremeno praćenje hemodinamskih, elektrokardiografskih i ventilatornih parametara. Predstavlja zlatni standard u procjeni ukupnog funkcionalnog kapaciteta ispitivane osobe, te omogućava uvid u zdravstveno i trenutno stanje organizma. Spiroergometija se primjenjuje u sportskoj medicini, za kontrolu rekreativnih aktivnosti i fitnesa, dobijanje uvida u trenutno stanje subjekta, planiranje sportskih priprema kako rekreativaca, tako i vrhunskih sportista, te za evidenciju napretka i potrebnu adaptaciju treninga. U kliničkoj medicini, spiroergometrija se primjenjuje kod kardiovaskularnih, pulmoloških i endokrinoloških oboljenja kao i kod doziranja intenziteta opterećenja tokom rehabilitacije.
Spiroergometrijski test je unaprijeđen u odnosu na klasičan ergometrijski test time što podrazumijeva i mjerenje razmjene gasova, čime je omogućeno određivanje funkcionalnih kardiovaskularnih, disajnih i metaboličkih parametara, a time i ukupnog aerobnog kapaciteta organizma, radne i ventilatorne efikasnosti. Ovaj test, putem analize razmjene respiratornih gasova u svakom pojedinom udahu u miru i tokom opterećenja, omogućava dobijanje podataka o plućnoj ventilaciji, potrošnji kiseonika (O2), stvaranju ugljendioksida (CO2), frekvenciji srca (HR), maksimalnoj potrošnji kiseonika (VO2max), metabolizmu mišića, aerobnim i anaerobnim kapacitetima, ventilatornoj ekonomičnosti (VE/VO2 & FeO2), brzini kretanja (km/h), radnoj snazi (Watt), te drugim parametrima. Spiroergometrijsko testiranje praćeno mjerenjem laktata i glukoze u krvi provodi se na uređajima Cosmed i Biosen, te dodatno omogućava uvid u metabolizam mišića u mirovanju sve do maksimalnog opterećenja (sposobnosti organizma da oksidira masti i ugljene hidrate), kao i uvid u prehrambene navike subjekta. Kod testiranja ispitanik na licu ima masku, a spojen je na 12-kanalni EKG pri čemu se radi progresivan test opterećenja. Testiranje traje do 60 minuta.

Spiroergometrija s mjerenjem laktata uključuje:
• Mjerenje visine, težine kao i udjela i distribucije masti u organizmu,
• Određivanje nivoa hidratacije preko urina,
• EKG u mirovanju,
• EKG i spirometriju na biciklu, traci za trčanje ili veslačkom ergometru,
• Uzimanje uzoraka krvi u određenim vremenskim razmacima i mjerenje nivoa laktata i glukoze u krvi.

Kada se spiroergometrija ne smije izvoditi?
Kod nekih bolesti ispitivanje je previše rizično i ne bi ga trebalo obavljati. Postojeće kontradikcije koje zabranjuju spiroergometriju uključuju:
• svježi srčani udar,
• neliječene ili novonastale srčane aritmije,
• Upala srca (endo-, mio- ili perikarditis),
• Okluzija plućnih krvnih sudova (plućna embolija).

Kako se pripremiti?
• Nemojte jesti barem 3h prije testiranja,
• Nemojte praktikovati nikakvu fizičku aktivnost minimalno 24h prije pregleda,
• Na dan testa, nemojte konzumirati kafu, alkohol i (ako koristite) suplementaciju,
• Istuširajte se i dobro istrljajte kožu grudnog koša (obrijte po potrebi) kako bi se smanjio otpor kože na mjestima gdje se lijepe elektrode za EKG,
• Ponesite sportsku opremu i sportske patike,
• Takođe, svim našim klijentima preporučujemo da urade analizu krvi prije dolaska na pregled , koja podrazumijeva kompletnu krvnu sliku, sedimentaciju, gvožđe, ureu, kreatinin, lipidni status (Hol, HDL, LDL, Tg).

BIP TEST

Bip test, poznat i kao PACER (Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run), beep ili bleep test, relativno je jednostavno testiranje aerobne izdržljivosti pojedinca, odnosno pokazuje nam njegov VO2 max. Bip test nam pokazuje trenutno stanje ispitanika, a aerobna izdržljivost je nešto što se da unaprijediti vježbom.

BIP TEST

Bip test, poznat i kao PACER (Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run), beep ili bleep test, relativno je jednostavno testiranje aerobne izdržljivosti pojedinca, odnosno pokazuje nam njegov VO2 max. Bip test nam pokazuje trenutno stanje ispitanika, a aerobna izdržljivost je nešto što se da unaprijediti vježbom.

MYO TEST

Myotest je pionir u analizi I interpretaciji biomehaničkih mjerenja. Ovu tehnologiju danas svakodnevno koriste milioni ljudi širom svijeta. Posvećeni smo tome da pomognemo sportistima svih nivoa da iskoriste moć biomehanike, da poboljšaju svoje performanse, dostignu svoje ciljeve I izbjegnu povrede. Koristeći Myotest dobijamo podatke o karakteristikama skoka. Analizom vrijednosti snage, visine, brzine I sile skoka, stičemo uvid u spremnost svakog sportiste.

MYO TEST

Myotest je pionir u analizi I interpretaciji biomehaničkih mjerenja. Ovu tehnologiju danas svakodnevno koriste milioni ljudi širom svijeta. Posvećeni smo tome da pomognemo sportistima svih nivoa da iskoriste moć biomehanike, da poboljšaju svoje performanse, dostignu svoje ciljeve I izbjegnu povrede. Koristeći Myotest dobijamo podatke o karakteristikama skoka. Analizom vrijednosti snage, visine, brzine I sile skoka, stičemo uvid u spremnost svakog sportiste.

MJERENJE SNAGE MIŠIĆA

BioFET

Snaga mišića je glavni faktor koji određuje kretanje, pa je tačno mjerenje presudno za sticanje uvida u stanje povrede, kao i u određivanje adekvatne terapije liječenja. BioFET mišićni dinamometar je uređaj koji obezbjeđuje metodičke podatke.
BioFET procjenjuje funkciju skeletnih mišića pomoću izometrijskih mjerenja snage mišića. Neke od oblasti u kojima se primjenjuje:
– Fizioterapija za djecu, odrasle i gerijatriju
– Rehabilitaciona terapija
– Sport (praćenje napretka u liječenju povreda)
– Ortopedija
– Fiziologija vježbanja
– Reumatologija (mjerenje posljedica i razvoja reumatizma na zglobovima)
– Radna terapija

Activebody Activ5

Ručni izometrični fitnes uređaj Activbody Activ5 povećava snagu i izdržljivost mišića. Ovaj visokotehnološki pribor za vježbanje podiže izometriju na novi nivo, nudi personalizovano treniranje i praćenje napretka kroz sopstveni softver. Activ5 prilagođava vježbe nivou snage korisnika, kako bi se brže postizali rezultati.
Izometrijske vježbe povezane su sa povećanjem mišićne mase, snagom gornjeg i donjeg dijela tijela, te povećanjem gustine kostiju.
Naučni dokazi sugerišu da izometrija, kao dio zdravog načina života, može pomoći u snižavanju krvnog pritiska.

Y Balance Test

Y Balance Test se koristi za mjerenje dinamičke ravnoteže. Ovaj test od ispitanika zahtjeva da balansira na jednoj nozi dok istovremeno dopire do druge noge u tri odvojena pravca: prednji, posterolateralni i posteromedijalni. Stoga ovaj test mjeri snagu, stabilnost i ravnotežu sportiste u različitim pravcima. Ravnoteža, inače poznata i kao „posturalna kontrola“, može se statički definisati kao sposobnost održavanja osnove oslonca uz minimalno kretanje, a dinamički kao sposobnost izvršavanja zadatka uz održavanje stabilne pozicije. U haotičnom sportskom okruženju sposobnost održavanja stabilnog položaja od vitalnog je značaja ne samo za uspješnu primjenu vještine, već i za smanjenje vjerovatnoće povrede.

Y Balance Test

Y Balance Test se koristi za mjerenje dinamičke ravnoteže. Ovaj test od ispitanika zahtjeva da balansira na jednoj nozi dok istovremeno dopire do druge noge u tri odvojena pravca: prednji, posterolateralni i posteromedijalni. Stoga ovaj test mjeri snagu, stabilnost i ravnotežu sportiste u različitim pravcima. Ravnoteža, inače poznata i kao „posturalna kontrola“, može se statički definisati kao sposobnost održavanja osnove oslonca uz minimalno kretanje, a dinamički kao sposobnost izvršavanja zadatka uz održavanje stabilne pozicije. U haotičnom sportskom okruženju sposobnost održavanja stabilnog položaja od vitalnog je značaja ne samo za uspješnu primjenu vještine, već i za smanjenje vjerovatnoće povrede.

ULTRAZVUK MIŠIĆNO-SKELETNOG SISTEMA

Ultrazvuk se danas koristi u skoro svim granama medicine za detekciju raznih vrsta povreda i oboljenja. Ultrazvuk omogućuje veoma preciznu, bezbjednu dijagnostiku mišićnoskeletnih oboljenja. Primjena ultrazvuka u dijagnostičke svrhe se zasniva na njegovoj osobini da se odbija od granične površine između dvije sredine sa različitim akustičnim otporom (između kostiju i mekih tkiva, kosti i tkiva, itd.). U ultrazvučnoj dijagnostici koristi se impulsni ultrazvuk, frekvencije od 2 do 8 MHz i intenziteta od 2 do 6 MW/cm2.
Ultrazvučna dijagnostika omogućava detaljan pregled:
• Rupture (pucanja) mišića
• Tetiva i ligamenata
• Hematoma i fibroza u mišićima
• Burzitis
• Tendinitis
• Miozitis
• Sinovitis
• Razvojni poremećaj zgloba kod beba

OSMOCHECK

Osmocheck je digitalni refraktometar kalibrisan u mOsmol/kg H20 i od velike je vrijednosti za sportiste, kao i za pojedince koji žele da prate performanse tokom treninga. Za trenutno očitavanje potrebno je samo nekoliko kapi urina.
Naporno vježbanje u stanju dehidriranosti ne dovodi do vrhunskih performansi i može biti opasno, stoga Osmocheck omogućava utvrđivanje tačnih vrijednosti u organizmu kako bi se dobile informacije o sljedećim koracima treninga. U slučaju visokih vrijednosti ispitanik treba da se odmah hidrira i zaustavi dalje vježbanje dok ne dođe do rehidracije organizma.

LOGO8

Ortopedska sportska ambulanta „Orthosport“
Ul. Kralja Alfonsa XIII 49a
78000 Banja Luka
Tel. +38766900385
E-mail: info@orthosportstudio.com

 

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – Petak 08-19h
Subota 08-13h

 

INFORMACIJE

O NAMA
EDUKACIJA
NAŠ TIM
GALERIJA
KONTAKT
POLITIKA PRIVATNOSTI

SARADNICI:

© 2022 Ortopedska sportska ambulanta „Orthosport“

Website created by Hajrudin Muhic.